Crowdfunding

Een investering in een duurzame toekomst
Het tegengaan van klimaatverandering is de grootste uitdaging van onze tijd. Dutch Climate Systems heeft een product ontwikkeld dat mondiaal een halve graad opwarming kan voorkomen. Om onze groei te faciliteren en klimaatverandering effectief te bestrijden zoeken we investeerders. Helpt u mee?

Met het verder opwarmen van de aarde worden wereldwijd steeds meer airconditioners gebruikt. Dit soort koelsystemen bevatten doorgaans schadelijke superbroeikasgassen en slurpen energie. Onderzoek van de EPA (United States Environmental Protection Agency) heeft zelfs uitgewezen dat 0,5 graad aan opwarming te voorkomen is, als we de superbroeikasgassen uit koelsystemen zoals airconditioners niet meer gebruiken.

Na een intensief traject van meer dan 15 jaar ontwikkelen en investeren heeft Dutch Climate Systems een revolutionair koelsysteem ontwikkeld genaamd de ICECUBE. De ICECUBE maakt geen gebruik van broeikasgassen, maar koelt op basis van het natuurlijke koudemiddel water. Daarnaast is het 80% zuiniger dan conventionele systemen en 100% circulair.

Een nieuwe fase is aangebroken. De ICECUBE is marktrijp en Dutch Climate Systems is in staat om op autonome wijze geleidelijk te groeien. Klimaatverandering dwingt ons echter om vooruit te kijken en zo snel mogelijk tot actie over te gaan. Onze techniek maakt het mogelijk de negatieve impact van airconditioning op het klimaat drastisch te verminderen. Hiervoor is een versnelde grootschalige uitrol van de ICECUBE noodzakelijk. Om dit te realiseren moet fors geïnvesteerd worden. Wij willen hiervoor een beroep doen op u.

Investeert u mee?
Dutch Climate systems geeft leningen uit tegen vaste voorwaarden. Bent u geïnteresseerd? Dan kunt u via het crowdfundingformulier uw gegevens achterlaten. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen en de voorwaarden met u delen. Houdt hiervoor uw mailbox (inclusief spam) in de gaten.

Let op: het aantal leningen dat wij kunnen aanbieden is beperkt.

Bent u onze investeerder?
Wij zoeken intrinsiek gemotiveerde investeerders met een lange termijn visie. Investeerders die net als wij een bijdrage willen leveren aan het tegengaan van klimaatverandering. Idealiter wordt u als investeerder een ambassadeur van Dutch Climate Systems.

Een investering in Dutch Climate Systems kan een mooi rendement opleveren. Zoals bij elk bedrijf vormt winst een essentieel onderdeel van het bestaansrecht. Bij Dutch Climate Systems is winst echter geen doel op zich. Financiële prestaties zullen bij ons altijd ten dienste staan van onze missie: Cooling the Planet.

Informatieverschaffing
Om op de hoogte te blijven van de belangrijkste ontwikkelingen kunt u ons volgen op LinkedIn en kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief. Daarnaast zullen wij een evenement organiseren voor investeerders. Tijdens dit evenement kunt u kennis maken met de mensen achter Dutch Climate Systems. In beginsel worden geen financiële gegevens of andere concurrentiegevoelige informatie gedeeld. Ingevolge artikel 1 lid 4 van de Prospectusverordening stellen wij geen prospectus op.

Crowdfundingformulier