Koudemiddelen

Superbroeikasgassen in airconditioners

De koudemiddelen die nu in airconditioners gebruikt worden zijn één van de belangrijkste oorzaken van het broeikaseffect. Deze zogenaamde F-gassen zijn super-broeikasgassen, want ze zijn honderden tot duizenden malen schadelijker dan CO2. Deze super-broeikasgassen lekken altijd uit de airconditioners. Wetenschappers hebben in het project Drawdown de negatieve impact van koudemiddelen berekend. Volgens hen is het niet meer in de atmosfeer brengen van deze super-broeikasgassen de maatregel met de allergrootste impact. Daarom maken overheden wereldwijd afspraken om deze super-broeikasgassen steeds minder te gebruiken. Zie bijvoorbeeld deze informatie sheet over het Kigali Amendement.

De ICECUBE klimaatunit gebruikt het onschadelijke en natuurlijke koudemiddel water om te koelen. Zo kunnen we een einde maken aan het gebruik van schadelijke super-broeikasgassen in airconditioners.